Kontakt

Human PRO Logistics Sp z o.o.
Ul.Chopina 2/1, 07-200 Wyszków
Tel. 668-132-161, 668-132-178
E-mail: kontakt@hplogistics.pl

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu, w celu kontaktowym przez Human Pro Logistics. Czytaj całość

captchaImg


  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest HUMAN PRO LOGISTICS Sp. z o.o., 07-200 Wyszków, ul. Fryderyka Chopina 2/1 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000599626. Możesz się z nami skontaktować listownie, e-mailowo: kontakt@hplogistics.pl lub telefonicznie 668-132-161.

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
 • W celu zapewnienia ochrony Twoich danych wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować w każdej sprawie dotyczącej Twoich danych lub praw, które ci przysługują, pod numerem telefonu 502-198-738 lub e-mailem kontakt@dss-rodo.pl.

 • CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA
 • Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych to wyrażenie ZGODY, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?
 • Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jeśli chcesz odwołać zgodę, możesz to uczynić w dowolnym momencie pisząc na adres kontakt@dss-rodo.pl.
 • Twoje dane będą przetwarzane przez HUMAN PRO LOGISTICS Sp. z o.o. Mogą być również udostępnione podmiotom publicznym w oparciu o przepis prawa, jak również podmiotom, które realizują zadania na rzecz HUMAN PRO LOGISTICS Sp. z o.o.

 • TWOJE PRAWA

 • Zapewniamy realizację Twoich praw wynikających z rozporządzenia RODO, czyli prawa dostępu, sprostowania i usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, zaprzestania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Realizacja tych praw może odbyć się poprzez wskazanie Twoich żądań przesłanych pisemnie na adres Administratora (powyżej) lub elektronicznie na: kontakt@dss-rodo.pl.

  Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza zapisy RODO. Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.