Leasing pracowniczy


To idealne rozwiązanie dla firm szukających elastyczności i oszczędności w zleceniach wymagających dużego nakładu pracy, w krótkim okresie czasu jak i zapewnienie ciągłości realizowanych przez klienta procesów biznesowych. To wykorzystanie w firmie pracowników należących do zespołu pracowniczego firmy zewnętrznej.

Cała odpowiedzialność za wykonanie określonego zadania spoczywa na nas. Gwarantujemy realizację zlecenia, a Państwo zyskują pewność dotrzymania zobowiązań wobec swoich Zleceniodawców.
Zapewniamy kompetentnych pracowników fizycznych do wykonania wyznaczonych zadań oraz przejmujemy wszystkie obowiązki związane z obsługą kadrową i legalizacją pracy w przypadku obcokrajowców.

Korzyści z oferowanej usługi:

  • Dowolny czas trwania umowy z pracownikiem, krótki okres wypowiedzenia, optymalizacja kosztów.
  • Obsługa formalności związanych z wizą , pobytem oraz legalnym zatrudnieniem obcokrajowców na terenie Polski.
  • Możliwość późniejszego przejęcia doświadczonego pracownika – ograniczenie kosztów i ryzyka związanego z rotacją pracowników.
  • Dostosowane formy rozliczeń do specyfiki Państwa działalności.
  • Redukcja kosztów selekcji i rekrutacji personelu pojawiające się przy standardowej rekrutacji personelu.


Masz pytania?

  • Zadzwoń lub Napisz
  • 668-132-161
  • 668-132-178
  • kontakt@hplogistics.pl